...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަވިޔަނި
ނ.
(1) ތާނައިގެ ފަނަރަވަނަ އަކުރު.
(2) ލ އާއި ޏ އާ ދެމެދުގައި އޮންނައަކުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ