...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަމަރު
ނ.
(1) ނަކަތްތެރީންގެ ބަހުރުވައިގައި ގުރަހައިގެ ހަތްތަރިން އެއްތަރި.
(2) ނަކަތްތެރިން ހަތްދުވަހުގެ ގަޑިތަކަށް ދީފައިވާ ނަންތަކުގެ ތެރޭން ސާޢަތެއްގެ ނަން، މިސާލު:
އޭނާއުފަންވީ ޤަމަރު ސާޢަތުންގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ