...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަމީސް
ނ.
ހަށިގަނޑު ނިވާކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ލިބާހާ ވައްތަރު ހެދުމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުޖީބު . މަހައިލުން . މަންސަފާ . މުޓިޔާ . މެހުން . ފަށްއެޅިގަމީސް . ފަތިފުށް . ފެތުން . ދަށަށްޖެހުން . ލުން . ގަމީހާ . ގަމީހެ . ގިރުވާން . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ