...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަމުތެރެ
ނ.
(1) ރަށްރަށުގައި ގެދޮރު އަޅައިފައި ހުންނަ ހިސާބު.
(2) ރަށެއްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޓައުނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ