...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަ
ނއ.
(1) ދުޅަހެއި.
(2) ވަރުގަދަ.
(3) ބާރުހުރި.
މަޖާޒު:
(4) ހަނގުރާމައަކުން ތަޅާފޮޅުމަކުން ނުވަތަ މެޗަކުން ވާމޮޅު.
(5) ބަނެއްގައި ބާރާ ނުފޫޒު ހުރި.
(6) ވިއްސާރަވެ ވައިބާރުވެ ރާޅުބޮޑުވާ.
(7) ވައިބާރުވެ ކަނޑުގެ ރާޅު ބޮޑުވެފައިވާ.
(8) ބައްޔަކުން ވާ ރަނގަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަދޭސްވަރަ . ހަރާންފަދަވާނެ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރި . ހަރިޖެހުން . ހަރުކަށި . ހަރުކުރުން . ހަރުއަޑު . ހަރުފަ . ހަރުދަނޑި . ހަރުދަނޑިވުން . ހަބަރު . ހަޅަ . ހަޅަޖެހުން . ހަޅޭފަށް . ހަޅޭފަޅޭ . ހަޅޭފަޅޭލުން . ހަޅޭލައިގަތުން . ހަޅޭލުން . ހަޅޭލެވުން . ހަޅޭޖެހުން . ހަކުރުބޮލި . ހައިޖާނު . ހައްބަމުކައްބަވެސްނެތުން . ހަމަ . ހަމައެކަނި . ހަމަތެދެއް . ހަމުތެރަސް . ހަފޮޅު . ހަތި . ހަސަނާތުތަރި . ހާހޯލެވުން . ހާދަހާ . ހާދަހާވާ . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހިނބޫ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިންމަތްތެރި . ހިންމަތް . ހިންމަތްކުރުން . ހިންމަތްތެރިކަން . ހިންދޫކާރު . ހިރިކުއްޅަ . ހިބަ . ހިބަހިކާ . ހިބަންމަސް . ހިކިހިތްވަރު އެރުން . ހިމަބޯދު . ހިފުން . ހިތާމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ