...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަ ހާލަކު ފިނދެއް ނުހުންނާނެ
" ގަދަހާލަކު ފިނދެއް ނުހުންނާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ކަމަކަށްމޮޅު މީހެއްގެ އަތުގައި އެކަމެއްގެ ސާމާނުނެތަސް އެއީ އޭނާގެ ދެރަކަމެއް ނޫންކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ