...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަހެދުން
މ.
(1) ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސް ތަކެއް ގިނާކޮށް ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ބާރުދެއްކުން.
(2) ގޮތްދޫނުކޮށް ހިތްވަރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ