...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަން
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރު ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސައިފައި ހަމަޔަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބިމަށް އެއްޗެހި ޖަހައި މަތިކަނާ އެއްކޮށް އަޅާއޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަދަންޖެހުން . ގަދަމެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ