...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަބަދަވި
ނއ.
މީހަކު ހެޔޮ ހާލުގައި އެބަހުރިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް ބައެއް ޙާލަތުގައި ބުނެލައި އުޅޭގޮތެއް.
މިސާލު:
"އޭނާ އުޅެނީ ބަލިވެދޯ!;، " ކޮންތާކު? އިހަށް ދުވަހުވެސް ދިމާވި.
ހަމަގަދަ ބަދަވި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ފޭރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ