...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަބިންފާޅަ
ނ.
ގަސްގަހަށާއި ތަންތަނަށް ހަކިހިއްޕަމުން ހެދެމުންއަރާ ވަރުގަދަ ވެލެއް.
މިވެލުގެ ފަތްހުންނާނީ ބޮޑަތިކޮށް، އަލަފަތާ ވައްތަރު ގޮތަކަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިންފާޅަ . ބިމުޑިބާޅަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ