...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަކަން
ނއނ.
(1) ވަރުގަދަކަން.
(2) ބާރުލިބިފައިވާކަން.
(3) ކަނޑުގެ ރާޅުބޮޑު ކަން.
(4) ވައިބާރުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަދޭސްވަރަ . ހަރުކުރުން . ހަތި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިތްތޫނުކަން . ހިލާ . ހުތްބަރަބަރަ . ހޫނުކަން . ނީބަ . ރޫޙާނީކަން . ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން . ބަދަހިކަން . ބާރުދޫވުން . ބޯބޮޑުކަން . ކަށަނިރުބަޅަ . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަޅިރަވަތޫނުކަން . ކަޅުކަން . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅިކަން . ކުޅިސަމާ . ކެހެނިކަން . ވަހުރަކީ . ވަރުގަދަކަން . ފަސޭހަކަން . ފޮނިގަދަކަން . ދިރިކުސަވީރާންގަ . ދިމޮޅު . ލޮނުގަދަކަން . ލޯއަލިކަން . ގަދަބަދަވިކަން . ގަދަބަދަވިކަން ދެއްކުން . ގަދަބަދަވިވުން . ގަދަބަސްބުނުން . ގަދަކަން . ގަދަފަދަކަން . ސިރީދަކަރައަބާދީއްތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ