...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަކޮށްލުން
ވަރުގަދަ ކޮށްލައިގެން އުޅުން.
(3) ވިއްސާރަވެ ކަނޑު ގަދަވުން.
(4) ތަނަކަށް ވެރިވެގަތުން.
(5) ކަމެއް މާބޮޑަށް ވަރުގަދަކޮށްލުން.
މިސާލު:
ހުންގަދަކޮށްލުން.
(6) މަޖާޒު:
ބޭނުންވުމާއެކު ވެސް ބޭނުން ނުވާގޮތް ދައްކައިގެން ކަމެއް ކުރުވަން ނުވަތަ އެއްޗެއް އަތުލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޭވައްޓައިލުން . މުގޫލުން . ފޫހަރުކުރުން . ގަދަކޮށްލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ