...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަދަފަދަ
ނއ.
(1) ވަރުގަދަ.
(2) ބާރުގަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހެސަ . ބަބުރުހަނދި . ބަދަވި . ބަދަވީން . ބާރުދިނުން . ބޮޑުހޯގުޅާ . ކައްތިރި . ކުރެދި . އަމާގާތުން ބުއި ކިރުގެ ރަހަލައްވާލާނަން . އާރާބާރު . ވަރުރަކީ . ވަރުގަދަ . ވަރުގަދަކަން . ވީރަ . ވީރު . މައިތިރި . މައިތިރިކަން . މާރިދު . މާރޮނޑު . މާތޮޅި . މީބަ . މުންޑާން . ދަހަނާކަން . ދަގަތަ . ދެޅަހި . ދެޅަހިކަން . ތައްކަތު . ތައްކަތުވުން . ލަނޑާ . ގާހުލި . ގުގުން . ސިންގާ . ސިއާސަކަން . ސިޔާސަ . ސިޔާސަކަން . ސިޔާސަވުން . ޖައްބާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ