...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަތާފައި
ހަނޑޫ ކަނޑާ ވަނެއްގެ ސިފައިގައި ކުރުފަލަކޮށް އަށެއްކަ އިންޗީގެއުސް މިނުގައެވެ.
މިހުންނަނީ ފުލާއި މަތި ފުޅާކޮށް މެދަށް ހިމަވާ ގޮތަށް ބައްޓަން ލައިފައިއެވެ.
އަނގަމަތީގެ ތުންފަތް ހުންނާނީ ބޭރަށް ފުރޮޅައި ލައިފައެވެ.
ޢާއްމުކޮށް މިހުންނަނީ ލިޔެލާ ޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންހިރު . ރިހިހިރު . ބަގިޔާ . މާފަތި . ފައްވާ . ފާވިބޮލާ . ފުޅަށް . ފޯލި . ފޯލިބައި . ތަކަހޮޅި . ތަކަފަތި . ގަތަނެފައްވާ . ގަތާބާލީސް . ގަތާބޯ . ގަތާފާވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ