...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަތްކޮޅުމަޅި
ނ.
ބޮޑެތި މިޔަރާއި ބޮޑެތި މަސްމަސް ގަތުމަށް ދޯނިކައިރިއަށް ގެނެސްފައި ނަނުމެދަށް ލާފައި ވާގަނޑަކުން ހަދާމަޅިއެއް.
މިމަޅި ހެދުމުގެ ބޭނުމަކީ، މަހުގެ ބޯ މަޅީގެ ތެރެޔަށް ލައްވައިގެން.
ގެނެސް ފީކަރުގައި ބައްދައިގެން ދޯންޏަށް ނެގުމެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ