...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަތްދެވި ފިލިއަސް ވީ ފަރިތައެއް ނުފިލާނެ
(މުސްކުޅިބަހެއް) މީހެއްގައި އަށަގެންފައި ހުންނަ ނުބައި އާދަޔެއް ދުވަހަކުވެސް ނުފިލާނެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ބުނެ އުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ