...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަން
ނ.
(1) ދިޔާ ދެލީގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ކަރުދާސް ފަދަ ތަކެތީގައި ލިޔަން ބޭނުން ކުރާ އާލާތެއް.
(2) (މަލިކު) ފެންއަޅާހަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްހަރާންކުރުން . ރޭގަ . ބޯލްޕެން . ކަނޑި . ކަތިލުން . ކަލަން . އަލީލާން . މާމުއްޓޯ . ފަންސުރުގަލަން . ފަކުސަތޭރަ . ދަނޑިޖެހުން . ދޯރި . ތީ . ތުނޑުގަލަން . ގަލަންދާނު . ގަލަމަ . ގަލަމެ . ސުލޭމާނުމުދި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ