...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަންދާނު
ހުންނާނީ މަތިގަނޑާއި ވަތްގަނޑު ދަމާގޮތަށް ހަދާފައެވެ.
މަތީބައިގައި ގަލަންތަކާއި ދަވާދެވެ.
ދަށުވަތްގަނޑުގައި ފޮތާއި ކަރުދާހެވެ.
އުސްމިން އަށެއްކަ އިންޗިއެވެ.
ފުޅާމިން އަށް ނުވަ އިންޗިވަރުވާނެއެވެ.
ދިގުމިން ގާތްގަނޑަކަށް ސަތާރަ އަށާރަ އިންޗި ވަރުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ