...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަމުދެލި
ނ.
ދެލިއަޅާ ގަލަމަށް އަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ދިޔާ އެއްޗެއް.
މި އެކި ކުލަކުލައިގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރާދެލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ