...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަދުން
ނ.
ދިހުންކުލަ އަރާ ހިލައެއް.
މިއީ އަނދުން ހަނުގައި ގާނަައިގެން ލޮލުގައި އަލަށް ބޭނުން ކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަނދުން . އަނދުންހަނު . އަނދުންއުރަ . މީރަން . ގަލަދުން ދަނޑި . ގަލަދުން ދަޅު . ގަލެއަދެނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ