...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަދުން ދަޅު
ނ.
އަނދުން ހަނުލައިފައި ހުންނަ ދަޅު.
މިއީ ގަލަދުންގޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ހަނެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ