...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަގަދި
ބެއްދުމަށް އަޅާ ފުޓުންޏެއް.
މިއީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ހަދައި އުޅޭ އެއްޗެކެވެ.
ބަނބުކެޔޮ ކިރާއި އީޓު މުށިއެއްކޮށް ކައްކައިގެން، ނުވަތަ ރުގުނާއި އުށާއި ކަޑިޔާއި ތެޔޮ އަޅައި ކައްކައިގެން، ވެސް ހަދައެވެ.
އަދި ދިއްގާ އޮށާއި އަޅިއާއި އުވައަޅައިގެންވެސް މިހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ