...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލަސް
ނ.
(1) (ބދ.) ރަސްކަލުންގެ ރަސްމީ އިއްޒަތުގެ ހެދުންކޮޅުގެ ކޮނޑުމަތީގައި ލާބޮނދި އެލުވައިފައި ހުންނަ ފޮތިކޮޅު.
(2) (ހ.) ބިއްލޫރިތަށި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ