...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލާ
ނ.
(ބދ) (1) ފެނުން ނުހިކޭ ގާ.
(2) ބޮޑެތިގާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖަރު . ހާޒިރީ . ހިމަގޮހޮރު . ނަޚުދާ . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ބަހަރާމުފޮތި . ބޮނބިފަތްކަޅިހި . ބޯޓު . ކަށަވަރު . ކަލްމީ . އުއި . ވަތެތޭރަ . ވާންފަށް . ވިހުން . ވެޑުން . މަރަކުވާ . މަޑުގަނޑު . ފަށްނެގުން . ފަނާވާޖެހުން . ފަރު . ފާލަން . ފެންދިއްގާ . ދޮންވަޑަ . ދޮންފަޅަ . ތަންނި . ތުންބިބީ . ގައުފަޅަ . ސަނގަލާޖެހުން . ސަނގަލާޖެއްސުން . ސުންކަންނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ