...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލުނަނު
ނ.
ލައްޓި ރާގޮނޑި ބާނަން ގެންގުޅޭ ވަދުނަނު.
މިއީ އެއްގަލުގެ އުއިން ތިން އުޅީގައި އަޅާފައި އޮންނަ ފަސްހާހަކަށް ފޫޓު ދިގުމިނުގެ ނަނުބުރިއެކެވެ.
ފަލަމިނަކީ ފަލައިލޮއްޓެއްގެ ބުޑުގެ ފަލަމިންހާވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ