...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލުއެޅުން
މ.
އަޑިއަށް ފައްތާ ނަނުގެ ބުޅިއާއި އެއްލާ ނަގިލީގެ ދަތްތައް ގަލެއްގައި ނުވަތަ އެ ނޫންވެސް އެއްޗެއްގައި އަޅައިގަނެގެން ނުނެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަތިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ