...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލުފެހި
ނ.
ގަލުގައި ޖަހާފެހި.
މިއީ މޫދުގައި ފެނުތެރޭ ހުންނަ ގާގަލުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ފެއްސެކެވެ.
މި ހުންނާނީ ކުޅުފެހިކުލައިގައި އެކަތި ގަނޑަކަށް ހުންނަގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ