...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލުލަނޑާ
ނ.
އާދައިގެ ލަނޑައަށްވުރެ ބޯކޮޅަށް ހިމަކޮށް ހުންނަ، ލަނޑައެއް.
މިލަނޑާގެ ހުޅުނބުތަކުގައި ހުންނަ ކުލައެއްގެ ސަބަބުން ކުރެހުމެއްގެ ސިފައިގައި ފެންނަ ލައްތަކެއް ފާޅުވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ