...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލެ
ނ.
(ގ.) ގާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތި . ހަތިމާ . ހަތިފަށް . ހާބޮނގުލެވުން . ހިރިގައު . ނަގިލިޖެއްސުން . ރަންނަ . ރަތްގާ . ބައިގާ . ކައްވާދުއެޅުން . ކައްޗަށް އެޅި ބިންގަލެއް ކެއްޗާއި ހަމައަށް ނެގިއަސް ހުންނާނީ ކައްޗަށެވެ . އިސްޕޭންވިލާތް . ވަގަބަދުނާމު . ވަގުތުގައު . ވާންފަށް . ވާންލުން . މަށާމަތި . މަންޑިކުޅުން . ފަނާ . ފަނާގައު . ފިޔުން . ތަންނި . ގަލުއެޅުން . ގެރިގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ