...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަލްބު
ނ.
މުރިނގު ދެކުނުން ހަތަރުވަނަ މިސްރާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމާރިޔަން . ހުޅަނގުފަރާތް . ނައިރީއްތަ . ނޮރިންމަ . އަގިންޏަ . އަސްތަމާނު . ވަރިންމަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ