...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަގުނަސްދޫނި
ނ.
ރީތިކޮށް ރާގުކިޔާ ކުލަރީތި ދޫންޏެއް.
އޭގެ ތުންގަނޑުގައި 063 ލޯވަޅު ހުންނަކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
ކޮންމެ ލޯވަޅަކުން ރާގެއް ނުކުންނަކަމަށް ބުނެވެއެވެ.
މިއީ ޚީޔާލީ ދޫންޏެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ލަވަކިޔާދޫނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ