...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްކަރަ
ނ.
ދަތުރުކުރަމުން ދާއިރު ދުރުފެންނަ ރަށެއްގެ ރުއްގަސް ފުސްކަންކެނޑި ފެންނަ ހިސާބު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވެލިފަށް . ވެލިފެނުން . މަލަ . މަލަނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ