...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްއަޅޯ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަރުމާނަށް ބޭނުންކުރާ ނިކަ އަޅޯ.
(ބ) (2) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ފަރުމާނަށް ފަޅައިގެން ބޭނުންކުރާ ވަރުގެ ފަލަ ނިކައަޅޯ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ