...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްވައްޓާ
ނ.
ބިންގަނޑު އެއްވަރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ދުއްވާ އެއްޗެއް.
މިއެކިއެކި ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރެއެވެ.
މީގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ތިލައެއް ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގެސްވެއްޓިޔެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ