...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްދޮށަށް ނެރުން
ނ.
އިހުގައި މާލޭގެ ދެދޮރޯށި ދޭތެރޭގައި ހުންނަ ވަރުކަނދުގަސް ދޮށަށް ބަނޑު ބިންމަތީ ޖައްސަން ނެރުން.
(މިއީ ސިޔާސީ ކުށްވެރިންނަށް ދޭ (އަދަބެކެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ