...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްގަނޑު
ނ.
(1) ގަހެއްގެ މައިގަނޑު.
(2) އިންޖީނު ދޯނިފަހަރުގެ ނުވަތަ ކުދި ބޯޓު ފަހަރުގެ ބުރަފަތި ދަގަނޑު ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮޅުފަސްކޮޅު މައްޔަލާ ގުޅައިގެން އެތެރޭ ފަށަން މަތީގައި އަޅާ ލަކުޑި ގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކާށި . ހުވަގޮށް . ހޮޅު . ބަނޑުފަތް . ބަކާވެލީމާ . ބަޑަ . ބަޑޮ . ބީޓުރޫޓު . ބޮނޑިކޮޕީ . ބޮކަރުގަސް . ޅިޔަ . ކަޅުކައްޅަ . ކީސްފިލާ . ކުރިފެޅުން . އަޅޯ . އަލަގަނޑު . ވެލިކަޑި . މާހޮޅު . މާކަނދޮޅު . ފަޅޯގަހުއިބިލީސް . ފަޅޯގޮނޑި . ފެންފޯއްރުއް . ތިންއަރިމުރަކަ . ގަސްކަނދު . ގެރި . ޏަމްޏަމު . ސައްކެޔޮ . ސުތުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ