...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްގަނޑުއެޅުން
މ.
އިންޖީނު ދޯނިފަހަރުގެ ނުވަތަ ކުދި ބޯޓުފަހަރުގެ ބުރަފަތި ދަގަނޑު ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮޅުފަސްކޮޅު މައްޔަލާ ގުޅައިގެން އެތެރޭގައި (ފަށަންމަތީގައި) އަޅާ ލަކުޑި ގަނޑެއް އެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ