...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަސްގުނުން
މ.
ފޭރާންވިޔާއިރު ފުރާފައި ހުންނަ އުއިގަނޑުގެ އުއިފަށް ދިރުނބާކޮޅު ލާދަނޑިން ފެށިގެން ކޮޅުފަސްކޮޅު ލާދަނޑިއަށް ގެންގޮސް އަނބުރައި ދިރުބާކޮޅު ލާދަނޑިޔަށް ގެނެސް ފައި ހުންނަ ފަށްތަކުގެ އަދަދުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ