...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑަގަޑަ އަޅައިފައި ދިއުން
"ގަޑަގަޑަ އަޅައިފައި ދިއުން" މ.
މާ އަވަސް އަރައިގެން ބާރަށް ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަޑަގަޑަ އަޅައިފައި ދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ