...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑާ
ނ.
ނާފަހަރުގެ ކުނބަށާއި ވައިރުތަކަށް މަހައިފައި ހުންނަ ވަށްބޮޅުތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާނަމިޔަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ