...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑިފުރުން
ނޫން ގޮތެއްގައި އެކިއެކި ގަޑިގަޑީގައި އެކިއެކި މާއްދާތައް ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މާއްދާއެއް ކިޔަވައި ދިނުން.
(2) ރަސްމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއަކަށް ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތަކަށް އުޖޫރަދޭގޮތަށް ގަޑިއަކަށް މަސައްކަތް ކުރަން ދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ