...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑީތުޅު
މޫނުމަތި ގަޑިޔެއްހެން ހުންނަ، އެލުވާ ތުޅެއް.
މިހުންނާނީ ތަންތާ އެޅުވޭގޮތަށް މަތީގައި ބުޅިގަނޑެއް ލާފައެވެ.
ތިރީގައިވެސް ބުޅިގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
އެއީ ކިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ބުޅިގަނޑެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުޅިގަނޑުތުޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ