...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑުބަޑު
ނ.
(1) ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހިވާ ނުވަތަ ކުރާ ތަޣައްޔަރު.
މިސާލު:
މި ރިހާކުރު މިހުރީ ގޮދަންފުށް އަޅައިގެން ގަޑުބަޑު ކޮށްފައެވެ.
(2) އަސްލާއި އެހެން އެއްޗެއް އެކުވާ އެކުވުން.
(3) ބައެއްގެ އުފެދޭ ހަމަނުޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހަމަޖެއްސުން . ރަތުރަން . ބޮޑުހުޅު . ބޮޑުވިއްސާރަ . އަގަޑުބަގަޑު . ވިއްސާރަ . މޮޓަރުބޯޓު . ފަސާދަކުރުން . ގަޑުބަޑު . ގަޑުބަޑެ . ގުޖަޑު . ގުޖަޑު ހިލުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ޖަގަޑާ . ޖަގަޑާ ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ