...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑުބަޑު އުފެއްދުން
މ.
މީހުންގެ މެދުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަސާދަކުރުން . ގުޖަޑު ހެދުން . ގުޖަޑު އުފެއްދުން . ޖަގަޑާ ހެދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ