...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޑެ
ނ.
(ގ.) (1) ތަގަރި.
(2) ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާއުނދުނުފަތަފޮޅި . ބިންހެލުން . ކުރަފަތްޖަހާ ހަންގަނޑު . މާއަލަ . މުކައްބަ . ފެންނަގާސަރަކަ . ފެންފޮތިއެޅުން . ދަތްވާބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ