...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގަޓާ
ނ.
ގުޑުގުޑާގެ ނޮޅި ގުޑގުޑާ ފުޅިއަށް ޖެހުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ ބައި މި ޢާންމުކޮށް ހުންނަނީ ލިޔެލާޖަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ގަޓެޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ