...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާ
ނ.
(1) ގައު.
(2) ހަށިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދަމަގަ . ހަނދުބަލާމަސް . ހަނގުރާމަ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނިހަނި . ހަނުގާގަނޑު . ހަން . ހަންކެތޯޓު . ހަންފީރު . ހަންޑިފޮޅު . ހަންޖާ . ހަޅިބައިން . ހަކަފަތާ . ހަކަތަ . ހަކުރު . ހަކުރުބޮލި . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަކެތޯޓު . ހައެއްކަ . ހައްބުރު . ހައްތަރަ . ހައްތޮށި . ހައްޕުކިއުން . ހަވަރުދުރޯ . ހަވަރުތުންފުހި . ހަމަފަށް . ހަމަފަށްއެޅުން . ހަދިޔާ . ހަތަރުފައިޖެހިގޮނޑި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހަތިމާ . ހަތް . ހަތްކޮޅު . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހަތްއާރު . ހަލަނި . ހަޑަގަތާނަ . ހާބޮނގަ . ހާދިސާ . ހާލި . ހާލިނެގުން . ހާސިލު . ހާސިލުމާސިލު . ހާޑުމަޅި . ހިނގަތް . ހިނގާކޮށި . ހިނޭޖެހުން . ހިރިފާޅަ . ހިރިގައު . ހިރުމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ