...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާހަކަ
ނ.
ގާހައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކެތޯޓު . ހައްތޮށި . މެކުނު ފުމުނަކަސް ގާހަކަޔަކަށް ނުފެމެވޭނެ . ގައުހަކަ . ގައުހަކާ . ގަލެހަކަ . ގަލްހަކި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ