...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާހައް
ރިނދަލީގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވައްތަރެވެ.
ގާހައް ހުންނަނީ ބޯކޮޅުން ފެށިގެން ފުޅަށް ގޮނިކޮށެވެ.
މީގެހުރަހަށް މަގުމަކަށް އަޑިއުސްކޮށް ހުރެއެވެ.
މީގެ ތޮށިގަނޑުގެ ބޭރުގައި ފުއްޕާފައި ހުންނަ ހުޅުނބުތަކެއް ހެން ކޮތަރި ލާފައި ހުރެއެވެ.
މީގެކުލައަކީ ހުދުއަޅި ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެތޯޓު . ހަކަފަތާ . ހައްތަރަ . ހައްތޮށި . ބައްދާކުދެލި . ގާހަކަ . ގާހައް . ގާހައްޕަޅަ . ގާހައްޕަޑަ . ގޯހައްޕަޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ