...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ގާހުލި
ނ.
ރުކުމަޑިއާ ސިފަވައްތަރު އަޅިކުލައިގައި ހުންނަ އުދުހޭ ސޫތްޕެއް.
މިއީ ފައިތަކުގެ ބާރުގަދަ ގަދަފަދަ އެއްޗެކެވެ.
މީގައި ވަރަށްދިގު ދެނަރުވާ ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަރުވާ . ކަހަފޮޑަގި . ވަލުދެވި . ގާއުހުލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ